Adakah wajar kenaikan daripada sebarang keuntungan modal kebanyakannya dinikmati oleh pemaju sementara 20% kerugian modal pertama ditanggung oleh pembeli rumah?

FundMyHome adalah cara  terbaik kerana pemaju hanya menerima 80% daripada harga rumah apabila dijual. Baki 20% hanya diperolehi pada akhir tahun ke lima, dengan harga rumah meningkat sebanyak 20%. Jika tidak, pemaju akan kehilangan 20% itu.

20% itu diketepikan untuk membayar faedah 5% kepada institusi pelabur selama tempoh 5 tahun, yang bertindak untuk memberi insentif kepada mereka. Tanpa pulangan yang adil, tidak mungkin ia dapat menarik pelabur untuk membiayai rumah anda.

Secara singkat,  20% keuntungan modal pertama yang dibayar kepada pemaju pada akhir tahun 5 adalah pembayaran balik 20% mereka yang diketepikan setelah penjualan rumah untuk membayar kadar faedah 5% kepada para pelabur. Pemaju tidak akan mendapat lebih daripada harga jualan asal rumah itu. Sebaliknya, mereka kehilangan risiko sehingga 20%, walaupun harga rumah tetap tidak berubah.

FundMyHome menjajarkan kepentingan pemaju dan pembeli rumah supaya pemaju diberi insentif untuk menaikkan nilai harta anda.