Adakah FundMyHome satu pinjaman subprima?

Tidak.

Pinjaman subprima bermaksud memberikan pinjaman kepada individu yang tidak layak untuk meminjam yang mungkin akan gagal membayar balik jadual pembayaran mereka. Pemberi pinjaman mempunyai hak untuk merampas balik pinjaman untuk membayar hutang yang dikenakan. Di dalam sebuah krisis makroekonomi yang teruk di mana nilai aset runtuh, masalah ‘ekuiti negatif’ mungkin akan timbul di mana nilai pasaran sesebuah rumah akan jatuh di bawah pinjaman perumahan bank yang masih lagi tertunggak. Peminjam bagaimanapun, tetap harus membayar balik hutang itu.

Berikut adalah bagaimana FundMyHome berbeza dan BUKAN seperti pinjaman subprima:

Bukan hutang pinjaman perumahan bank konvensional

Pembeli rumah membayar 20% daripada harga belian. Baki 80% akan diperolehi daripada pelabur dan dijamin terhadap hartanah tersebut. Bantuan pembayaran balik 80% oleh pelabur adalah ke atas hartanah. Mereka tidak boleh menyalahkan pemilik rumah sekiranya hasil daripada jualan balik hartanah jauh lebih kurang dan tidak mencukupi untuk membayar balik 80% yang dibiayai mereka. Oleh itu, ini BUKAN seperti pinjaman perumahan konvensional biasa.

Kerugian dihadkan

Sekiranya berlaku bencana kejatuhan  nilai pasaran hartanah yang dasyat, seburuk-buruknya pemilik rumah di bawah FundMyHome hanya akan kehilangan modal yang dilaburkan iaitu 20% daripada harga belian asal dan tidak lebih. Oleh itu, risiko pembeli hanyalah terhad kepada amaun yang mereka keluarkan apabila mereka memasuki transaksi ini.

Perlindungan selama lima tahun

Di bawah pinjaman perumahan bank biasa, perampasan boleh berlaku bila-bila masa sekiranya peminjam gagal membayar ansuran pinjaman biasa. Di bawah FundMyHome, masalah kegagalan dalam pembayaran balik pinjaman tidak akan timbul kerana tiada bayaran ansuran yang dibayar.

Penapisan secara semulajadi

FundMyHome memerlukan bayaran pendahuluan sebanyak 20% dari harga belian. Ini bertindak sebagai penapis untuk institusi kewangan yang memberikan pinjaman permulaan. Mereka yang dapat menjanakan atau mengumpulkan simpanan peribadi untuk memenuhi pembayaran 20% akan melalui beberapa pemeriksaan kredit oleh bank.

Model perkongsian keuntungan dan risiko

Pinjaman perumahan konvensional adalah berdasarkan paradigma caveat emptor atau “berwaspadalah wahai pembeli”. Di bawah rangka kerja ini, sistem dapat mengejar peminjam tidak kira apa jua. Ini merupakan salah satu kesalahan asal yang menyumbang kepada krisis pinjaman perumahan subprima AS.

Sebaliknya, FundMyHome adalah lebih kepada pembankan islam yang bersandarkan kepada model perkongsian keuntungan dan risiko untuk pemilikan rumah. Ia menyusun semula pasaran pinjaman perumahan dengan kontrak sosial baru di mana semua peserta utama (pembeli, pemberi pinjaman, pemaju) mempunyai kepentingan dalam pelaksanaan aset yang mendasari sepanjang hayat kontrak. Ini mewujudkan sistem akauntabiliti yang lebih luas berbanding pinjaman perumahan bank konvensional.

Sebagai kesimpulan: FundMyHome merupakan satu kerangka pemilikan rumah yang inovatif dan inklusif di mana instrumen kewangan dan undang-undang membahagikan risiko dan ganjaran dengan cara yang adil, seimbang dan mapan.